printHeader

Gerelateerde-woordenwaarde

Meer info over de gerelateerde-woordenwaarde

De gerelateerde-woordenwaarde is het aantal keer dat een woord uit de lijst met gerelateerde woorden voorkomt in een specifieke tag, rekening houdend met de waarde. Het gaat hier niet alleen om synoniemen, ook om woorden die een verband hebben met het keyword in deze specifieke context.

Voorbeeld: Van het keyword 'optimalisatie' is, in de context van zoekmachineoptimalisatie of SEO, 'optimalisering' een synoniem. In een eventuele andere context zouden 'perfectionering' en 'vervolmaking' ook synoniemen zijn, maar in de praktijk worden die zelden of nooit gebruikt als het over SEO gaat. Nauw gerelateerde woorden aan het keyword 'optimalisatie' zijn 'optimaliseren' en het meervoud 'optimalisaties'. Andere gerelateerde woorden zijn 'zoekmachine', 'SEO', 'conversie', enz., omdat die vaak voorkomen in webpagina's die als belangrijkste keyword 'optimalisatie' hebben.

Ieder gerelateerd woord heeft een waarde. Die wordt bepaald door de verwantschap van het gerelateerde woord met het keyword, de analyse van de woorden die Google herkent als gerelateerde woorden en de waarde die Google eraan verleent vanwege hun belang en hun relevantie.

Voor de analyse wordt uw landingspagina vergeleken met het gemiddelde van de webpagina’s die hoog in de resultatenlijst van Google staan voor een zoekopdracht met het keyword.

Hoe dichter de gerelateerde-woordenwaarde van uw landingspagina de gemiddelde gerelateerde-woordenwaarde van de goed scorende webpagina’s benadert, hoe beter die in de praktijk zal scoren bij Google. Voeg woorden uit de lijst met gerelateerde woorden toe () of schrap er () tot de score goed of perfect is.

Vooral in de body, de werkelijke content, komen de gerelateerde woorden van pas om de tekst relevanter te maken voor de zoekmachines en interessanter voor de menselijke bezoekers.

Let op: het bepalen van de gerelateerde woorden en de waarde ervan gebeurt via automatische analyse van de Google-resultaten voor het opgegeven keyword. Daar komt heel wat robotactie bij kijken. Ook de gegevens van Google zelf zijn het resultaat van automatische analyses waar zelden een mens aan te pas kwam. Soms is het verband van de gerelateerde woorden met het keyword minder duidelijk voor menselijke waarnemers. Maak daarom een weloverwogen keus uit de lijst met gerelateerde woorden.

Voorbeeld:

Seo Page Optimizer - voorbeeld gerelateerde-woordenwaarde

Tag: body

In de webpagina's die in Google het beste scoren voor een zoekopdracht met het keyword - in dit geval 'SEO optimalisatie' -, staan gemiddeld 8,64 gerelateerde woorden (gerelateerde woorden x waarde). In de geanalyseerde landingspagina is het resultaat van [aantal (gerelateerde woorden x hun waarde)] 8,02.

Het verschil van 0,62 is weg te werken door bv. 1x het woord 'zoekmachines' (extra) op te nemen in de tekst. Dan wordt het verschil 0,18.

Dat verschil is al erg klein, maar u zou het helemaal kunnen wegwerken door het woord 'zoekmachineoptimalisatie' op te nemen in de tekst. Dat gerelateerde woord staat verderop in de lijst een heeft een waarde van 0,18

Verderop in de lijst met gerelateerde woorden staan 'Leeuwarden', 'emploi', 'uitbesteding', 'Molenbeersel' e.d. Die zijn een gevolg van die automatische analyses waardoor het verband tussen het keyword en een mogelijk gerelateerd woord vaag wordt. Voor een menselijke bezoeker past 'Leeuwarden' wellicht (meestal) niet echt bij de context van de tekst.