printHeader

Verschil

Meer info over het verschil

SeoPageOptimize maakt een statistische analyse van de webpagina's die in Google het beste scoren voor een zoekopdracht met het door u opgegeven keyword. Voor elke tag (title-tag, meta-description, headers, tekst in de body, enz.) berekent het programma het ideale gemiddelde.

Vervolgens wordt de door u opgegeven webpagina geanalyseerd voor dezelfde tags.

Het verschil tussen het ideale gemiddelde van de goed scorende webpagina enerzijds en het cijfer voor uw website anderzijds bepaalt in welke mate uw website afwijkt van het ideale gemiddelde. Dat verschil wordt berekend voor ieder aspect (wordcount, keywordcount, synoniemcount, prominence) van iedere tag.

Hoe kleiner het cijfer van dat verschil is, hoe beter uw webpagina voor dit specifieke onderdeel zal beoordeeld worden door Google. Het is de bedoeling dat u uw webpagina aanpast zodat het verschil zo klein mogelijk wordt.

Voorbeeld:

SEO Page Optimizer - voorbeeld verschil

Tag: body (+bold)

Keywordwaarde: het verschil tussen het ideale gemiddelde en de landingspagina is -2,48. Dit cijfer kan naar boven door twee keer het woord 'SEO'  optimalisatie' en drie keer het woord 'optimalisatie' minder vaak te gebruiken in de tekst van de webpagina. Daarna wordt dat verschil 0,01, wat in dit geval het laagst mogelijk is.

Gerelateerde-woordenwaarde: het verschil tussen het ideale gemiddelde en de landingspagina is 5,28. Er staan dus te weinig gerelateerde woorden in de tekst. Als bijvoorbeeld drie keer het woord 'optimaliseren', twee keer het woord 'zoekmachine' en één keer het woord 'zoekmachines' extra gebruikt worden in de tekst, wordt het verschil 0,08. Een andere mogelijkheid om het verschil te verkleinen, is enkele gerelateerde woorden met een lage waarde vervangen door gerelateerde woorden met een hogere waarde.